Sunday, August 26, 2012

தோழமையாய் உனையன்றித் துணையுண்டோ யாஅல்லாஹ்

தோழமையாய் உனையன்றித்
துணையுண்டோ யாஅல்லாஹ் 


(இக்கவிதைகள் புலவர் அஹ்மது பஷீர் அவர்களின்
மேலவனே யாஅல்லாஹ் என்ற தலைப்பில் எழுதிய
100 பாட்டுகளைக் கொண்ட கவிதைத் தொடரின்
இறுதிப் பகுதியாகும். இக்கவிதைத் தொடர் முழுமையும்
ஜூலை 2004 முதல் ஜூன் 2005 வரை
முஸ்லிம் முரசு இதழில் வெளிவந்தது.
நன்றி - முஸ்லிம் முரசு)
அருட்கொடையாய் நீயளித்தாய்
ஐந்து வகைச் செல்வங்கள்
அருட்கொடையைப் பாழடிக்க
அடியார்க்கும் ஏதுரிமை?
இருமையிலும் பயனாகி
ஈமானைக் காவலிட்டு
வரும்போதில் நற்சான்று
வழங்கிடச்செய் யாஅல்லாஹ்!

உன்னொளியைப் பாய்ச்சிட்டால்
மூர்ச்சிப்பேன் என்றோநீ
என்னெஞ்சில் மிகமெதுவாய்
உணர்வலைகள் எழுப்புகிறாய்?
மென்நடைய நன்னபியை
விண்ணகத்தில் வரவேற்றுப்
பொன்னுரைகள் புகன்றவனே
புண்ணியனே யாஅல்லாஹ்!

என்செய்வோம் எனப்பதறும்
இறுதிநிலை வருமுன்னே
உன்னுடைய கண்ணியத்தை
முன்னிறுத்தி வேண்டுகிறேன்
என்சிறுமை நோக்கிநீ
இரக்கமிகக் கொண்டாலும்
உன்பெருமை நோக்கியே
உதவிடுவாய் யாஅல்லாஹ்!

வாய்அணத்தல் மிகவாகும்
வயோதிகத்தில் முணுமுணுத்துப்
போய் என்று தொலைவானோ?"
எனஎவரும் புலம்பாமல்
தூயவனே உன்னிழலில்
தொடர்ந்தென்னைக் கரையேற்ற
நேயமுடன் உன்னிழலின்
நெருக்கந்தா யாஅல்லாஹ்!

தரையெல்லாம் கடலாக்கி
நூஹூக்குத் தெப்பமிட்டாய்
எரிதழலைக் குளிரூட்டி
இபுறாஹீம் நபிகாத்தாய்
விரிகடலைப் பிளவாக்கி
மூஸாவின் வழியமைத்தாய்
இரக்கமுடன் காத்தருள்வாய்
எனையும்நீ யாஅல்லாஹ்!

முட்டையிடும் சிறுபுறவு
ஹூஹூவென திக்ர்முழங்க
வட்டமிடும் சிலந்திஇழை
வலைபின்னித் திரையும் இட
இட்டமுடன் தவ்ர்க்குகையில்
எம்நபியைக் காத்தவனே
தட்டாமல் எனையும்கார்
தனியோனே யாஅல்லாஹ்!

முடிச்சவிழ்ந்த ஆசையெலாம்
        ஒவ்வொன்றாய்க் கைகழுவ,
வெடுக்கென்று நூலறுந்த
        பட்டம்போல் விழிசுழல,
உடனடியாய் வழியனுப்ப
        ஊர்குழும, என்நாவில்
நடுக்கமின்றிக் கலிமாவை
        நடத்தியருள் யாஅல்லாஹ்!

ஆழியலைப் பெரும்பிடியில்
அகப்பட்டோர் போல்உன்றன்
ஊழியரின் வருகையினால்
உட்கிப்போய் நிற்கையிலே
வாழுமிடம் இருந்தென்ன?
வளமைகளும் இருந்தென்ன?
தோழமையாய் உனையன்றித்
துணையுண்டோ யாஅல்லாஹ்!


பிந்தாமல் எனையடக்கப்
பிரியமுடன் வந்தவர்கள்
சந்தூக்கில் தோள்கொடுத்துச்
செந்தூக்காய்த் தூக்குகையில்
நிந்தைமொழி பகராமல்
என்னுடலை இலேசாக்கி
வந்தவரின் இறைஞ்சுதலை
வழங்கவருள் யாஅல்லாஹ்!

முளைத்தெழுந்த உயிர்க்குலங்கள்
முக்கடலாய்ச் சங்கமித்துத்
திளைத்திருந்த வாழ்வெண்ணித்
தேம்பியழும் வேளையிலே
களைத்து மயங்காமல்
கருணைநபி கைப்பற்றி
அழைத்தேக நற்கருணை
அளித்தருள்வாய் யாஅல்லாஹ்!

மடியினின்றும் கறந்திடுபால்
மறுபடியும் மடிபுகவோ?
விடியாத பொழுதுகளில்
இனியும்நான் விழித்திடவோ
படியேற்றி இறக்காத
பண்பாளா அருள்ஒளிரும்
படியேற்றி உன் நிழலில்
படியச்செய் யாஅல்லாஹ்!

எந்தவிதம் கேட்பதென
ஏதொன்றும் புரியாமல்
செந்தமிழிற் பாட்டாகச்
சிந்தையெல்லாம் கொட்டிவிட்டேன்
சொந்தமுள்ள அடியானைச்
சோதனைக்குள் ஆக்காமல்
வந்தநிலைச் சாந்தியினை
வழங்கியருள் யாஅல்லாஹ்!

Saturday, August 4, 2012

நோன்பின் சிறப்புகள்

நோன்பின் சிறப்புகள்
புலவர் பஷீர்
(இக்கட்டுரை 1992 ஆம் ஆண்டு அல்-இஸ்லாம் மாத இதழில் வெளிவந்து, பின்னர் அல்இஸ்லாம் அறிவுக் களஞ்சியம் 1992 தொகுப்பில் இடம் பெற்றது)
ஈமான் கொண்டவர்களே, உங்களுக்கு முன் இருந்தவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டது போல உங்கள் மீதும் நோன்புகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, என்று நோன்பின் கடமையைப் பற்றி இறைவன் தனது திருமறையில் கூறியுள்ளான்.  பழங்கால முதலே எல்லா மார்க்கங்களும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் குறிப்பிட்ட சில நாட்கள் நோன்பு நோற்பதற்குத் தம் அடியார்களுக்குப் பணித்திருந்தன.
தசையும், ஆன்மாவும் கூடிப் பிறந்த நம் உடலை வைத்தே நாம் எத்தனையோ காரியங்களை உலகில் சாதிக்க வேண்டியுள்ளது. ஆதலின், தசையையும், ஆன்மாவையும் சமமாகப் போற்றி வளர்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம்.   நோன்பின் அடிப்படைக் கொள்கையே இவ்விரண்டையும் சமமாகப் பாவித்துப் போற்றுவதாக உள்ளது.
உள்ளுவார்க் கெல்லாம் உள்ள விளக்களிக்கும் தெள்ளிய வேதமாகிய திருக்குர்ஆன் இந்த ரமலான் மாதத்திலேயே அருளப்பட்டது.  அவ்வேதம் முழுமையும் இம்மாதத்தில் ஓதப்பட்டு இறைவனுக்காகக் காணிக்கையாக்கப்படுகிறது.  எவரெல்லாம் இம்மாதத்தை அடைகின்றாரோ அவரெல்லாம் நோன்பு நோற்கின்றார்.  எவரேனும் நோயாளியாகவோ, பயணம் செய்பவராகவோ இருந்தால் விட்டுப்போன நோன்புகளை மற்ற நாட்களில் கணக்கிட்டு நோன்பு நோற்று முழுமைப் படுத்துகின்றார்.  இறைவன் கட்டளை மிகவும் எளிதாகவே உள்ளது.
இறைவனுக்குச் செலுத்தும் நன்றியை அளிப்பதற்குப் பசித்திருத்தல் ஒன்றே வழியன்று.  உண்மை நன்றியுடையவர்களாய் விளங்க நாம் எத்தனையோ நல்ல செயல்களைச் செய்ய வேண்டும.  இதற்காகவே நோயாளிகளுக்கும், பயணிகளுக்கும் விதி விலக்குகளும், சலுகைகளும் தரப்பட்டுள்ளன.
இறைவனின் நலனுக்காக நாம் நோன்பு நோற்கவில்லை.  நம்முடைய சொந்த நலனுக்காகேவே நோன்பு வைக்கிறோம்.
முஸ்லிம்கள் முற்றிலும் சந்திரனை அடிப்படையாக வைத்தே மாதங்களைக் கணக்கிடுகின்றனர்.  இதனால் முஸ்லிம்களின் நோன்பு மாதமாகிய ரமலான் ஓர் ஆண்டில் உள்ள எல்லாப் பருவங்களிலும் சீராக மாறி மாறி வருகிறது.  எல்லா விதப் பருவகாலங்களிலும் முறையாக மாறி மாறி வருவதால் உலக மக்கள் அனைவரும் முறையே நாம் அடைந்த இயற்கைப் பருவகாலங்களிலும் நோன்பை நோற்கின்றனர்.  நோன்புக்கான பருவங்களால் ஏற்படும் இலாப நஷ்டங்களில் யாவருக்கும் சம பங்கு கிடைக்கிறது. 
நாம் நோன்பு வைப்பதனால் இறைவனுடைய திருப் பொருத்தத்திற்கு ஆளாகிறோம்.  நோன்பு வைக்காதவர் இவ்வுலகிற் பெறும் இன்பங்களை விட் நோன்பு வைத்தவர் இறைவனிடமிருந்து பெறும் பேரின்ப வாழ்வையே பெரிதாகக் கொள்வர்.  இந்த மனப் பக்குவம் நோன்பு வைப்பதனாலேயே ஏற்படுகிறது.
நோன்புக் காலங்களில் மனிதனது உண்மையான ஆன்மா விழித்துக் கொள்கிறது.  உடலின் செழுமைக்கான உணவை ஓரளவு குறைத்தவுடன் ஆன்மாவின் ஆற்றல் மிகவும் சுறுசுறுப்புடன் பணியாற்றத் தொடங்குகிறது.
ஒவ்வொரு மனிதனிடத்தும் காணப்படும் விலங்குத் தன்மையின் அளவு குறைந்து உண்மையான மானுடத் தன்மை வெளிப்படுகிறது.
அளவிறந்து உண்பதும் உடல் இச்சை கொள்வதும் மனிதனிடத்துள்ள விலங்குத் தன்மையை அதிகப்படுத்துகின்றன.  நோன்பின் மூலம் இவ்விலங்குத் தன்மை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.  விலங்குத் தன்மையை ஊக்குவிக்கும் எல்லாத் தீமைகளையும் அகற்றும் அருமருந்தாக நோன்பு பயன்படுகின்றது.
நோன்பு நோற்பவரின் ஆன்மீக இயல்பு உள்ளொளியையும், மகிழ்ச்சியையும் அடைகின்றது.  இக்காரணங்களாலேயே நோன்பு மனிதர் மீது கடமையாக்கப் பட்டுள்ளது.
நோன்பிருப்பவர் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தலையாய செயல்கள் தீய பேச்சு, தீய சிந்தனை போன்றவற்றிலிருந்து தம்மை விலக்கிக் கொள்வதாகும். நோன்பின் பெயரால் பட்டினி கிடப்பதற்கும், நல்லுணர்வுடன் நோன்பிருப்பதற்கும் வேறுபாடு உண்டு.
தெய்வீகத் தன்மையுடன் நோன்பிருந்து இறைவனின் பேராற்றலை எண்ணியிருப்பதே உண்மையான நோன்பாகும்.
தொடர்ந்து உழைக்கும் எவருக்கும், எல்லாவற்றிற்கும் ஓய்வு இன்றியமையாதது.  இந்த ஓய்வு நம் ஜீரண உறுப்புகளுக்கும் தேவை.  லங்கணம் பரம ஓளடதம் என்பர் முன்னோர்.  இன்றைய மருத்துவ நூல் வல்லாரும் இம்முடிவையே கூறுவர். 
பசித்திருத்தலும், தாகத்தை அடக்கியிருத்தலும் வயிற்றிலுள்ள சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கும் கொடிய அமிலங்களைச் சுரக்காது செய்கின்றன.  ஒவ்வொர் ஆண்டிலும் நோன்பு நோற்பவர் பல்வேறு உடற்பிணிகளிலிருந்தும் தம்மைத் தற்காத்துக் கொள்கிறார்.  நோன்பு நோற்பதால் இத்தகைய வெளிப்படையான அனுகூலங்கள் இருந்தாலும் முஸ்லிம்கள் இவற்றைக் கருதி நோன்பு வைப்பதில்லை.
முஸ்லிம்கள் இறைவனின் ஆணையின்படி இறைவனுக்காக அதனை ஒரு வழிபாடாகக் கருதியே நோன்பு வைக்கின்றனர்.  இதன் மூலம் இறையச்சம், இறை நம்பிக்கை, ஆன்மீக வழிப்பாடு முதலிய யாவும் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் ஒருங்கே வாய்க்கின்றன. 
இன்னமல் அஃமாலு பின்னிய்யாத்தி செயல்கள் எல்லாம் எண்ணங்களின் அடிப்படையாகவே தோன்றுகின்றன.  ஒவ்வொரு செயலைச் செய்வதற்கு முன்பும் நிய்யத் என்னும் எண்ணத்தை முன்னிறுத்தியே அச்செயல்களைத் தொடங்க வேண்டும் என்பது இஸ்லாமியக் கட்டளை.
நோன்பு நோற்பதின் முதற்பகுதியும் நிய்யத் என்னும் எண்ணமாகும்.  கதிரவன் தோன்றுவதற்கு ஒரு மணி முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்பிருந்து கதிரவன் மறையும் வரை உண்ணல், அருந்தல், உடலுறவு கொள்ளல் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகியிருக்க வேண்டும்.  இந்நோன்பு இறைவனுக்காக இறைவன் கட்டளைப் படி நிறைவேற்றப்படுகிறது என்ற மனப்பூர்வமான நம்பிக்கை வேண்டும்.  மலையில் நோன்பு திறக்கும் போது இறைவா, உனக்காக நோன்பு வைத்தேன்.  உன்னிடம் நம்பிக்கை வைக்கிறேன்.  நீ அளித்த உணவைக் கொண்டு இன்றைய நோன்பைத் திறக்கிறேன்.  என்னைப் படைத்துப் காத்துக்ப் பரிபக்குவப்படுத்துபவனே, எனது நோன்பை ஏற்றுக் கொள்வாயாக, என்று பிரார்த்தனை புரிய வேண்டும்.
நோன்பிருக்கும் காலங்களில் அன்றாட வாழ்க்கைக் கடமைகளைப் புறக்கணிக்கவோ, தள்ளி வைக்கவோ இஸ்லாத்தில் இடமில்லை.  இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து வணங்கி விட்டுப் பகல் உறக்கத்தில் சோம்பிப் படுக்க வழியில்லை. 
வழக்கமாகத் தொழுவதை விட நோன்புக் காலத்தில் அதிகமாகத் தொழுகிறோம்.  வழக்கமாக தருமம் செய்வதை விட நோன்புக் காலத்தில அதிகமாகத் தருமம் செய்கிறோம்.  அவை போன்ற வழக்கமாகச் செய்யுங் கடமைகளை விட நோன்புக் காலத்தில் அதிகமான கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்களாகயிருக்கிறோம்.
இயன்றவரை இந்தப் புனித ரமலான் மாதத்தில் திருக்குர்ஆன் முழுவதையும் ஒரு தடவையேனும் ஓதிப் பூர்த்தி செய்வது நோன்பிருப்பவர்களுக்கு மிகுந்த பயன் அளிக்க வல்லது.
புனித ரமலானில் நிறைவேற்றப்பபடும் சிறப்புத் தொழுகை தராவீஹ் எனப்படும்.  ஒருவர் இந்த ரமலான் மாத இரவில் விழித்து நன்மையை நாடி உறுதி பூண்டவராய்ச் சிறப்பு வணக்கங்களை நிறைவேற்றினால் அவர் முன்னர் செய்த பாவங்களை இறைவன் மன்னிப்பான், என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள்.
இந்தத் தராவீஹ் என்றும் இரவுத் தொழுகையை நிறைவேற்றுங்கால் ரமலானில் முதல் பத்து நாட்கள் இறைவனது அருட்கொடையாகவும், இடைப் பத்து நாட்கள் பிழை பொறுத்தலையும், இறுதிப் பத்து நாட்கள் தீய நரகை விட்டுப் பாதுகாப்புத் தேடுதலையும் இறைவனிடம் மன்றாடிக் கேட்டல் வேண்டும்.
புனித ரமலானில் மிகவும் புனிதமான இரவு லைலத்துல் கத்ர் என்னும் இரவாகும்.
நிச்சயமாக நாம் அதனை லைலத்துல் கத்ரில் இறக்கி வைத்தோம்.  அது ஆயிரம் மாதங்களை விடச் சிறந்தது.  அவ்விரவன்று வானவர்களும், அர்ரூஹும் அவர்களது இரட்சகனின் கட்டளைப்படி இறங்குவர். சகல காரியத்திலும் ஈடேற்றம் தரும்  அந்த இரவு கருக்கல் உதயமாகும் காலம் வரை இருக்கும், என்று லைலத்துல் கத்ர் இரவின் சிறப்பைத் திருக்குர்ஆன் தெளிவுறுத்துகிறது.
இந்த நாளில் செய்யும் வணக்கம் மிகவும் ஏற்றமானதாக இருக்கும்.  ஆயிரம் மாதங்கள் செய்யும் வணக்கங்களை விடச் சிறப்பானதாக இருப்பதால் நல்லடியார்கள் இவ்விரவு முழுவதும் தீவிரமாயிருந்து வணங்குகின்றனர்.  இந்த இரவு புனித ரமலானின் கடைசிப் பத்து தினங்களில் ஒற்றைப்படையான நாட்களில் சம்பவிக்கின்றது எனப் பல்வேறு அறிவிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜக்காத் என்னும் ஏழை வரியும் சதக்கத்துல் ஃபித்ர் என்னும் தான தர்மமும் இந்நோன்புக் காலத்திலேயே நிறைவேற்றப்படுகின்றன.
உங்கள் செல்வத்தை ஜக்காத் என்னும் ஏழைவரி கொடுப்பதன் மூலம் காத்துக் கொள்க.  சதக்கா என்னும் தான தார்மம் மூலம் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை செய்யுங்கள். பணிவுடன் பிரார்த்தனை புரிவதன் மூலம் இன்னலையும், இழப்பையும் நீக்கிக் கொள்க, என்று எம்பெருமானார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இயம்பியுள்ளார்கள்.
வெள்ளி, தங்கம், ரொக்கப் பணம், தானியம், பழவர்க்கம், வியாபாரச் சரக்குகள், ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் முதலான யாவற்றுக்கும் ஜக்காத் என்னும் ஏழை வரி கொடுத்தல் வேண்டும்.  நூற்றுக்கு இரண்டரை விழுக்காடு முதல் செலுத்தப்படும் இந்த ஏழை வரி ஏற்றத் தாழ்வற்ற சமுதாய அமைப்பு உருவாக மிகவும் உறுதுணை செய்யும்.
ஃபித்ரா என்பது தன்னைப் பேணிக் கொள்ளும் வசதியுள்ள முஸ்லிம் ஒவ்வொருவரும், தனக்கும் தன் பாதுகாவலில் உள்ளவர்க்குமாக நபர் ஒன்றுக்கு ஒரு மரக்கால் தானியம் தர்மாகக் கொடுப்பதாகும்.  இந்த தர்மங்கள் ரமலான் மாத ஆரம்பம் தொடங்கிப் பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்னர் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.  பொருளற்றவரும் பெருநாளை மகிழ்ச்சியுடன் சரிசமமாகக் கொண்டாட இந்த தானதர்மங்கள் வழிவகுக்கின்றன.
புனித ரமலானுக்குப் பிறகு வரும் நாள் நோன்புப் பெருநாள் ஆகும்.  இப்பெருநாளிலும் இறைவணக்கமே இன்றி யமையாதாய்க் காணப்படுகின்றது.
புனித ரமலான் முழுவதும் நோன்பு நோற்ற பிறகு கொண்டாடப்படுவது இப்பெருநாள்.  முழுமையும் ஒரு மாதக் காலம் பகற்பொழுதில் உண்ணல், பருகல் போன்றவற்றை நீத்தவர்க்கு இத்திருநாளன்றுதான் பகற்பொழுதில் உண்ணல், பருகல் போன்ற செயல்களைச் செய்ய அனுமதி கிடைக்கின்றது.  இஃது ஒரு வகையில் இறைவன் அளித்துள்ள அருட்கொடகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.  சோதனைக்குப் பின்னர் வரும் வெற்றியைப் போலவும், பொறுமைக்குக் கிடைத்த பெரும் பரிசில் போலவும், இந்தப் புனிதப் பெருநாள் காட்சியளிக்கின்றது.  ஈதுல் ஃபித்ர்’- ஈகைத் திருநாள் எனப்படும் இப்புனிதப் பெருநாளை முஸ்லிம்கள் புத்தாடையணிந்தும், புதுவகை உணவு அருந்தியும், ஏழைகளுக்கு அருத்தியும் இனிதே கொண்டாடுகின்றனர்.

Thursday, August 2, 2012

நோன்பின் மாண்புகள் - 2

நோன்பின் ஒழுக்கங்கள்

  1. பார்வையைப் பேணல். இதில் மனைவியையும் இச்சையுடன் பாராமையும் அடங்கும். ஏனெனில், பார்வை இப்லீஸின் அம்புகளில் ஒன்றாகும்.
  2. நாவைப் பேணல் பொய், கோள், புறம், வீண் பேச்சு, தீய வார்த்தைகள் பேசுதல், சண்டையிடல் போன்றவற்றில் இருந்து தன் நாவைப் பேணுதல்.  பிறர் சண்டையிட்டாலும் நான் நோன்பாளி என்று கூறித் தவிர்த்தல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
  3. காதைப் பேணுதல் - பொய், கோள், புறம், வீண் பேச்சு, தீய வார்த்தைகள் போன்றவற்றைச் செவியுறுவதில் இருந்தும் தன் காதைப் பேணிக் கொள்ளல்
  4. பிற உறுப்புகளைப் பேணல் மார்க்கம் அனுமதிக்காத செயல்களில் இருந்து பிற உறுப்புகளையும் பேணிக் கொள்ளல்.
  5. ஹலாலான உணவையும் குறைவாக உண்ணுதல்
  6. நமது நோன்பு அல்லாஹ்விடம் ஏற்கத்தக்கதாக இருக்குமோ என்ற அச்சத்துடன் இருத்தல்.
  7. உடலாலும், உள்ளத்தாலும் ஏற்பட்ட பாவங்களுக்காகப் பிழை பொறுக்கத் தேடுதல். சென்றுவிட்ட பாவங்களுக்காக வருந்துவதும், எதிர்காலத்தில் பாவங்கள் செய்யாமல் இருக்க உறுதி பூணுவது.


  8. நோன்பாளிக்கு நோன்பின் பரிந்துரையும், குர்ஆனின் பரிந்துரையும்

    இறைவா, பகற்காலங்களில் உணவு உட்கொள்ளமுடியாமலும், ஆசைகளை அனுபவிக்க விடாமலும் தடுத்து வைத்திருந்தேன். இவருக்காக நான் செய்யும் பரிந்துரையை நீ ஏற்க வேண்டும் என்று நோன்பு கூறுகின்றது. இரவுக்காலங்களில் இவரை உறங்க விடாமல் நான் தடுத்து வைத்திருந்தேன். இவருக்காக நான் புரியும் பரிந்துரையை நீ ஏற்க வேண்டும் என்று திருக்குர்ஆன் கூறும். இரண்டின் பரிந்துரைகளும் ஏற்கப்படும், என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (பைஹகீ)